DRANKEN

Met het bestellen van alcoholische dranken verklaart U automatisch 18 jaar of ouder te zijn. Daar dit voor ons niet te controleren is nemen wij hiervoor geen enkele verantwoording.