Tiptree
Christmas pudding 907g

The most traditional of English puddings are made here at Tiptree from the highest quality ingredients, including French brandy and thick cut 'Tawny' Orange Marmalade. Each pudding is hand filled in a 'Tiptree' ceramic basin, covered with a tie-on cloth and cellophane wrapped before being placed in a rigid box ready for steaming or microwave cooking. Tiptree puddings will taste better if steamed, be careful not to over-cook if you choose to use a microwave oven and always refer to the manual for your particular oven. Christmas lunch is the most important meal of the year - be sure to finish it in style. Boxed Christmas pudding in an earthenware basin.

De meest traditionele Engelse puddingen worden hier bij Tiptree gemaakt van de hoogste kwaliteit ingrediënten, waaronder franse brandewijn en dikke snij 'Tawny' Orange Marmalade. Elke pudding is met de hand ingevuld in een 'Tiptree' keramisch bassin, bedekt met een banddoek en cellofaan verpakt voordat deze in een stevige doos wordt geplaatst, klaar voor stomen of magnetronkoken. Tiptree puddingen zullen beter proeven indien gestoomd, wees voorzichtig om niet te koken als u ervoor kiest om een magnetron te gebruiken en raadpleeg altijd de handleiding voor uw bepaalde oven. Kerstlunch is de belangrijkste maaltijd van het jaar - maak het zeker in stijl. Boxed Christmas Pudding in een aardewerk bekken.

€ 27,90 (incl. btw)

TERUG NAAR PRODUCTOVERZICHT